Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by kupić jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeć będą…
Przeczytaj więcej