Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Blog lifestylowy - motoryzacja, remonty, dom i ogród czyli miejsce codziennej inspiracji

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by kupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, zachęca pozostałe państwa, które są głównymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu uchronienia własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości produktów a także usług, jakie jesteśmy w stanie nabyć za konkretną kwotę. Z reguły jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości towaru lub uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do podniesienia wartości waluty krajowej do waluty obcej w sytuacji ruchomych kursów walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie stałego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej waluty krajowej, spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego a także ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr z importu. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych a także wzrost kosztów realizacji prac w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Stanem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.